Witamy w centrum wsparcia Klienta


Aby usprawnić obsługę i w trosce o jak najwyższy standard, korzystamy z systemu obsługi zgłoszeń. Klient może wypełnić i wysłać online formularz reklamacyjny, a następnie poprzez stronę serwisową śledzić postępy i odpowiedzi. W celach informacyjnych zapewniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń.

Klient może alternatywnie tu - pobrać, wypełnić i wysłać druk reklamacyjny na adres reklamacje@fabrykasypialni.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem: 510-810-600


Klauzula informacyjna dla klientów firmy Fabryka Sypialni Sp. z o.o. Sp.k.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Sypialni Sp. z o.o. Sp.k ul. Modlińska 164, 03-170 Warszawa
  2. Dane kontaktowe rodo@fabrykasypialni.pl
  3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.
  4. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Utwórz nowe zgłoszenie
Proszę podać jak najwięcej szczegółów, abyśmy mogli jak najlepiej Ci pomóc. Aby zaktualizować wcześniej wysłany bilet, zaloguj się.
Utwórz nowe zgłoszenie
Sprawdź statusy zgłoszenia
Udostępniamy archiwa i historię wszystkich Twoich bieżących i przeszłych próśb o wsparcie wraz z odpowiedziami.
Sprawdź statusy zgłoszenia

Trwa ładowanie ...